Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 248 8 Den tekniske produktutviklingen i EAB går videre, og i løpet av året har vi lansert to nye bærebjelkeprofiler til våre lagerinnredninger. Parallelt med utviklingen av de nye profilene har vi også gjennomført en omfattende investering på ca. 13 MSEK i en ny rulleformingslinje. Mats Carlsson, forretningsområdeansvarlig i EAB Lagerinnredninger «Vi har jobbet lenge med å utvikle nye bærebjelke- profiler, som oppfyller våre egne og kundenes høye krav til et funksjonelt, moderne og svært sikkert lager. Det er en lang utviklingsprosess med grundi- ge analyser og tester som utføres både internt og eksternt. Det gjelder å finne et mest mulig optimalt forhold mellom materiale og tverrsnitt.» To profiler – Z4 og Z6 «Nå har vi to ulike profiler å tilby kundene våre. Z4 er en utvikling av den gamle bærebjelken vår, og Z6 er en helt ny bjelke med ny utforming og materialkvalitet. Den nye bjelken er lettere enn den gamle, men har samme høye styrke.» Rulleforming med høy grad av automa- sjon «For å oppnå en produksjonsprosess som er både rasjonell og tilpasset de nye profilene, har vi pa- rallelt investert i en ny rulleformingslinje som vi nå kjører for fullt. Den har høyere automasjonsgrad, og erstatter den gamle linjen som vi har brukt i 25 år, og der vi har kjørt ca. 3 millioner bjelker. Rulleforming er en skånsom og svært effektiv pro- duksjonsmetode, som gir mulighet for avanserte profilformer med høy repetisjonspresisjon og høy materialutnyttelse.» Ny bærebjelkeprofil. Ny rulleformingslinje. EAB LAGERINNREDNINGER Den nye rulleformingslinjen har høy automasjonsgrad, og gir oss mulighet for rasjonell produksjon av den nye bærebjelkeprofilen i store volumer.