Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 247 7 Riktig posisjon Produksjonen og monteringen av broen har krevd svært høy nøyaktighet, siden alle platene må sitte på nøyaktig riktig sted for at montøren i sin tur skal få tårnene i riktig posisjon. Montørene fikk hjelp av en måletekniker som brukte GPS til å posisjonere hvert tårn i luften. Gustav Andersson, monteringsleder i EAB «Det har vært svært morsomt å montere noe så annerledes som en gangbro i en dyrepark, og dermed vise at ingeniørkunsten hos EAB ikke har noen begrensninger. Vi vil også takke alle under- leverandørene våre, som har gjort en fantastisk jobb.» Prosjektet utføres i samarbeid med Fristad Bygg. Gangbroen i Borås dyrepark har en konstruksjon av 81 pilarer og dermed 27 tårn med forskjellig mål og vekt, som er montert både på flat mark og i skråninger. En tøff utfordring for alle som var med på prosjektet; konstruk- sjon, produksjon og montering. OM BORÅS DYREPARK Borås dyrepark er en grønn oase på 40 hektar midt i Borås. Hovedformålet er å vise frem de store afrikanske dyrene samt nordiske villdyr. Grunntanken er at dyrene skal oppholde seg i et mest mulig naturlig miljø og stimuleres til naturlig atferd.