Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 246 Det er alltid like spennende når vi får være med fra idé til virkelighet i litt uvan- lige prosjekter. Da EAB fikk forespørsel fra Borås dyrepark om en 300 meter lang gangbro fra inngangen i parken til savannen, sa vi naturligvis ja. Nå kan de besøkende lett komme seg opp på berget for blant annet å oppleve elefanter, sjiraffer, sebraer, antiloper og bøfler i et mest mulig naturlig miljø. Broen er svært spesiell, og er bygd av stålpilarer som er forbundet med en bro i limtre. Pilarene vari- erer fra en diameter på 355 mm og en lengde på 5 meter opp til en diameter på 455 mm og en lengde på 17 meter. Den tyngste pilaren veier 2500 kg. Malin Candell prosjektør i EAB Stålbyggnader «Det er naturligvis morsomt å ta på seg et anner- ledes prosjekt, der man tvinges til å tenke utenfor boksen. Med tanke på at broen har en konstruk- sjon av 81 pilarer og dermed 27 tårn, der alle har forskjellig mål og vekt og er montert både på flat mark og i skråninger, har det vært en utfordring for alle som har medvirket i prosjektet. Gjennom godt samarbeid har vi lyktes utmerket med både kon- struksjon, produksjon og montering. Vi har også produsert pilarene og bjelkene i tilknytningen ved begynnelsen og slutten av broen». Unik gangbro til savannen PÅSAFARIMEDEAB EAB STÅLBYGNINGER Krister Andersson og Simon Vagnemark, to av EABs montører som var på plass og realiserte det litt uvanlige prosjektet.