Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 244 I løpet av 2016 gjennomgår Eurostop i Halmstad en total forvandling. Eieren ECP (Eurocommercial Properties) investerer om lag 600 millioner svenske kroner i utviklingen av den eksisterende virksom- heten, som kommer til å vokse fra 30 til 90 butikker, kafeer og restauranter. Visjonen for det nye kjøpesenteret er å tilby et inspirerende miljø, der mennesker kommer for å shoppe, spise og omgås. EAB er naturligvis på plass når det skjer og der det skjer. Utbyggingen er på 19 000 m2 . Det ferdige kjø- pesenteret kommer dermed til å være på totalt 47 000 m2 . Til dette leverer og monterer EAB stålstammer, takplater og veggelementer. En hel del stål kommer dessuten til å bli flyttet og kom- plettert i den eksisterende bygningen. Vi bygger også bjelkelag, vifterom og diverse metallarbeid til butikkskilter, inngangspartier og trapper. Sven-Gunnar Andersson, eier og forretningsansvarlig i EAB «Det er blitt mange prosjekter til kjøpesenter og ulike butikkvirksomheter for EAB i løpet av årene. Det har gitt oss verdifull erfaring som kundene set- ter pris på. Bruk av bygningskonstruksjoner i stål gir blant annet kunden en stor grad av fleksibilitet hvis man vil bygge på eller endre lokalene senere.» Prosjektet i Eurostop skjer i samarbeid med MTA Bygg i Halmstad Fremtidens kjøpesenter bygges i Halmstad EAB STÅLBYGNINGER