Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 2423 23 225 000 M TALER! 25 000 blir levert fra EAB hvert år. bærebjelker kjøpes inn av oss per år for produk- sjon av lagerinnredninger, porter og stålbygninger. 650 000 Snart 40år! er en elektrisk drevet foldeport fra EAB åpnet helt uten problemer de siste 12 årene i parkeringsgarasjen til en kunde. I 1977 leverte vi en foldeport til et lastebilverksted. 34 år senere ønsket kunden at vi skulle forhøye portene med 300 mm med forlen- gerkassetter, siden portene fortsatt var i svært god stand. tonnstål ganger