Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 2422 246 310 300 TALL SOM 410 000 hull/år selvborende skruer brukes ved stålkon- struksjonen hos Aditro i Borås. 0,3m2 -40 000m2 Tekla-modeller 45 meter er rekkevidden til EABs nye løftekran. 0,3 m2 er den minste stålbygningen vi har konstruert og montert (garasje til robot- gressklipper i Borås). 40 000 m2 er den største (Airport City Landvetter) ble laget ved stålavdelingen i 2015. Tekla-modeller er 3D-verktøyet vi bruker til å tegne opp alt vi leverer fra stålav- delingen. Ut fra dette programmet får vi produksjonstegninger, monteringsteg- ninger, borefiler, kapplister, plukklister, skruelister osv. bores for ekspanderbolter til våre lagerinnredninger.