Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 2421 21 Teamet som arbeider med smiearbeidet til STEEL by Göhlin, fra venstre: Felicia Radetic, prosjektør EAB Catrine Göhlin, STEEL by Göhlin Roger Lage, smed hos EAB, Bertil Valfridsson, arbeidsleder i EAB Stålbyggnader. Foto: EAB