Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 242 Hva er det som gjør at et selskap vokser, utvikler seg og føles interessant? Det finnes sikkert mange svar, men jeg er sikker på at to av de viktigste årsakene er at man er fleksibel og uredd. Våger å bryte ny mark og tenke i nye baner. I EAB er vi flinke til å takke ja til utfordringer, og årsaken er at vi føler oss trygge på den kunnskapen og de erfa- ringene vi har skaffet oss i løpet av årene. Vi våger å ta på oss «uvanlige» prosjekter og se mulighete- ne. Og vi gjør det med stort engasjement, og blir stimulert av å få muligheten til å vise kundene hva EABs ingeniørkunst kan resultere i. I dette nummeret av FrontLine forteller vi blant annet om hvordan vi utvikler kundeløftet EAB «Det holder.» teknologisk gjennom avanserte bereg- ningssystemer og analyser. Vi forteller også hvor- dan det har gått i det nyeste selskapet vårt, EAB North America, og om hvordan vi ekspanderer gjennom nye, spennende prosjekter og områder. Vi er i kontinuerlig vekst, men vi ønsker at det skal skje på vår måte, det vil si på en jordnær og bærekraftig måte. Takk til alle medarbeidere, kunder og leverandører som gjør denne veksten mulig. Per-Åke Andersson, adm.dir. og eier i EAB Jordnærvekst