Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 2419 -30til+40°C Vi slukker tørsten på Mauritius Vi har tidligere fortalt hvor godt vårt Maxipacker- system fungerer for næringsmiddelbransjen. Systemet gjør det mulig å utnytte lagervolumet maksimalt, og dermed håndtere store volumer også i tempererte soner.   Nok et eksempel på dette er vårens leveranse til et nytt, verdensomspennende foretak innen les- kedrikker, med lager på Mauritius. Totalt handler det om 1400 palleplasser i normal romtemperatur, der vi har levert reoler og 3 Maxipacker-maskiner. Dette er en del av et prosjekt som totalt omfatter tre etapper. Kundens hovedkriterier i prosjektet var sikkerhet og utnyttelsesgrad. EABs Maxipacker-system fungerer i alle temperatursoner fra -30 til +40 °C. En container pakkes av EAB før den sendes videre til den eksotiske øya Mauritius i Det indiske hav utenfor østkysten av Afrika. Verdt å EAB LAGERINNREDNINGER