Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 2418 EAB-PORTER Nærhet til produksjonen skaper mulighe- ter «Vi prøver alltid å være lydhøre for kundenes krav og ønsker. Nærheten til produksjonen gir oss mulighet til å finne den beste tenkelige løsningen for hvert prosjekt. Portene våre er ikke serieprodu- sert, men produseres unikt for hver kunde. Vi kan imidlertid tilby et standardsortiment av innover- og utovergående porter for omgående levering, hvis kunden har mål som stemmer med det vi tilbyr i dette sortimentet.» Fortsettelse Sveriges største byggeplass I vår var Värö Sveriges største byggeplass. I fem uker var det drøyt 3000 personer som jobbet på området, mot den vanlige arbeidsstokken på 350. For EAB innebar det produksjon og montering av totalt 103 porter og dører, nærmere bestemt 38 foldeporter, 22 slagporter og 43 gangdører. IvårvarVäröSverigesstørste byggeplass.EABlevererogmonterer totalt103porterogdører. Manuelle innovergående foldeporter i varmforsinket metall med innfelt gangdør. Mål: 4700 x 2880 mm levert til Lars Lejon i Rydaholm.