Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 2415 Blake Dawson, ansvarlig for design og prosjektledelse, og Peter McCarthy, adm.dir. i EAB North America. første kontakt til levering, installasjon og «after sales service». Parallelt med salget av systemer har vi derfor lært opp og bygd opp et nettverk som kan håndtere hele denne kjeden. Kundene må kunne føle seg trygge i alle situasjoner, uansett hvor de befinner seg. Det er ekstremt viktig, siden EAB alltid skal forbindes med kvalitet.” 50 km palleplasser «Frem til mai 2016 har vi registrert bestillinger på 40 000 palleplasser. Hvis man skulle plassert disse på rekke og rad for å forstå omfanget, ville det blitt 50 km med paller. Og det er bare begyn- nelsen. Vi har kunnet konstatere at leveransene fra EAB i Sverige har fungert perfekt.” Vi vokser videre ”I løpet av 2016 kommer vi til å installere system- et vårt i alle de fire regionene i USA: Northeast, Midwest, Southeast og West. Vi kommer også til å fortsette å vokse i Canada, både gjennom nye prosjekter og gjennom kontinuerlig oppdatering av eksisterende anlegg. Vi utvikler også organisa- sjonen med flere medarbeidere innen teknologi og prosjektledelse. Med andre ord: den spennende reisen for EAB North America har bare begynt!» asuccessstory!