Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 2414 Montert og klar ute hos kunde. I bransjen omtales EABs System Maxipacker som en av de raskest voksende produkt- lanseringer innen materialhåndtering som er gjort på dette markedet. EABs introduksjon på det nordamerikan- ske markedet kan ikke beskrives som noe annet enn en suksesshistorie. Foretaket, EAB North America, ble startet i oktober 2014. Lanseringen av EAB Maxipacker fant sted på PRO Mat i mars 2015 (Nord-Amerikas viktigste messe innen materialhåndtering og logistikk). Siden den gang har vi bygget opp og lært opp et nettverk av forhandlere, «after sales service», og ikke minst har vi frem til mai 2016 solgt reoler og Maxipacker-maskiner til 40 000 palleplasser. Peter McCarthy, adm. dir. EAB North America ”Det har vært en fantastisk start for vår virksom- het her. Faktum er at bransjen kaller det en av de raskest voksende produktlanseringer innen materialhåndtering som er gjort på dette marke- det. Vi har konstatert et behov for effektivisering og funksjonalitet, og har kunnet levere ikke bare et produkt, men en hel tenkemåte som passer perfekt for den typen lager som vokser aller mest på det amerikanske og kanadiske markedet. Vi leverer til alle temperatursoner for tørrgods, kjøle- gods og frysegods.” Riktig partner med bredt forhandlernett- verk ”For å lykkes holder det ikke bare å selge inn et system. Det nordamerikanske markedet er enormt stort, og derfor kreves det at vi har riktig partner og riktig forhandler som kan betjene kunden fra EABNorthAmericaa 40 000 palleplasser EAB LAGERINNREDNINGER