Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 2412 FEM EAB har et eget testanlegg, der resultatene blant annet brukes til å validere beregningsmodellene. Fortsettelse fra forrige side Johan Tillberg, beregningsingeniør i EAB Lage- rinnredninger «Det er en stor styrke å kunne validere bereg- ningsmodellene våre mot resultater fra vårt eget testanlegg hos EAB. Inhouse fullskalatesting gjør at vi kan bekrefte det vi har kommet frem til i be- regningene våre. Det sparer tid, men fremfor alt gir det oss bred og dyp kunnskap som vi tar med oss i fremtidige prosjekter.» Vi har kontroll gjennom hele kjeden «Når dette forarbeidet er klart, har vi en produk- sjonsprosess som holder svært høy kvalitet og som klarer små toleranser. For at vi skal kunne garantere holdbarheten, må vi holde samme høye kvalitet og teknologiske nivå gjennom hele kjeden, fra konstruksjonstegning til ferdig montert reol.» Beste tenkelige totaløkonomi for kunden «Kundens fordel ved denne arbeidsmåten er naturligvis at vi gir kunden en konstruksjon som holder, men også at vi virkelig optimerer tverrsnitt og konstruksjon ved å sørge for at riktig materiale brukes på riktig sted. Til sammen gjør det at vi kan tilby kunden en svært god totaløkonomi.» Vi har et tett samarbeid mellom våre konstruktører og medarbeiderne i produksjonen.