Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 2411 Modellering via Finita elementmetoden (FEM) «Ved å bruke FEM (Finita Elementmetoden) til å løse våre ligninger, kan vi modellere geometri og materialegenskaper mer detaljert. Dermed kan vi få en bedre forståelse for hvordan våre produkter oppfører seg når de utsettes for ulike typer belastning. Vi kan umiddelbart identifisere svake områder, og dermed optimere hvor mye materiale som kreves for at konstruksjonen skal oppnå best mulig funksjon.» Skap virkeligheten ved skrivebordet «Ved hjelp av FEM-modeller kan vi skape den vir- keligheten som råder ute hos kunden på et tidligst mulig stadium, og dimensjonere konstruksjonene våre deretter. Hvert prosjekt er unikt, og det handler om å gjøre det riktig første gang, og kunne ta med kunden inn i den virtuelle verdenen på en pedagogisk måte.» Fortsetter på neste side Johan Tillberg ser store muligheter i en sammenkobling av avanserte teoretiske modeller og praktisk utførelse hos EAB. Som beregningsingeniør er den korte avstan- den mellom konstruksjon og produksjon svært verdifull. FAKTABOKS FEM Finita Elementmetoden (FEM) er en numerisk metode for å løse partielle differensialligninger virtuelt ved hjelp av data- maskiner. Metoden er svært utbredt innen vitenskap og tek- nologi, fordi den gjør det mulig å analysere svært komplekse tekniske problemer i detalj. Innen f.eks. mekanisk konstruk- sjon brukes FEM blant annet til analyse av holdfasthet. FEM er integrert i moderne CAD-systemer, noe som gir konstruktø- rer mulighet for rask og realistisk kontroll av holdfastheten til detaljer som foreløpig bare finnes som datamodeller. Builttolast. • Optimerte tverrsnitt/konstruksjoner • Fullskalatesting «inhouse» • Avansert numerisk modellering FEM • Produksjonspresisjon (små toleranser) • Lang erfaring innen produksjon av reoler